Til hovedinnhold

Varmekabel i takrenne og nedløp

Varmekabel i takrenne og nedløp forbygger skader på både bygninger og mennesker. Det kan få konsekvenser dersom du ikke fjerne farlige istapper.

Istapper hengende ned fra takrenne. Foto
  • Lovpålagt å fjerne istapper
  • Unngå reparasjonskostnader
  • Hindre istapper som kan medføre skader på personer og bygninger

Fordeler med varmekabler i takrenner og nedløp

  • Unngå store kostnader ved reparasjoner av skader som snø og is har forårsaket på takkonstruksjon

  • En god løsning der etterisolering ikke er et alternativ

  • Forenkler snø- og isrydding

  • Unngå store kostnader med fjerning av istapper og leie av lift til dette

  • Lettere fremkommelighet for alle, da spesielt rullestolbrukere

Derfør bør du ha varmekabler i takrenne

Varmekabler i takrenne og nedløpsrør sikrer ferdsel og forebygger skader på både bygninger og mennesker.

Det kan få konsekvenser dersom du ikke fjerne farlige istapper. Det er lovpålagt i henhold til de nye politivedtektene å fjerne istapper og ikke kun markere rasfare, § 4-1 Snø, is og takras – Huseigar sine plikter.

Viktig å tenke på med varmekabler i takrenne

Når du skal få varmekabler installert i takrennen eller nedløpsrøret er det viktig at elektrikeren beregner riktig effekt for varmekablene. Det er nemlig forskjellig effektbehov i forhold til dimensjonen på takrennen.

Krav og regler

Det er krav om jordfeilbryter, men utenom det er det ingen spesielle krav til denne type installasjon.

Termostat

Det er viktig å installere en termostat uansett om det er et mindre eller større anlegg. Du kan med stor fordel benytte en takrennesensor som måler temperatur og fuktighet på tak og i takrenner og nedløpsrør.

Termostaten sørger for at varmekablene kun er koblet inn ved behov og bruker derfor ikke unødvendig med strøm.

Pris på installasjon av varmekabler

Installasjon av varmekabler i takrenner er en rimelig løsning sammenliknet med å sperre av veien og fjerne istapper.

Selvregulerende varmekabler i takrenne

Selvregulerende varmekabler føler på omgivelsestemperaturen. Det vil si at de registrerer omgivelsestemperaturen og regulerer effekten deretter. Varmeeffekten vil derfor øke når det er kuldegrader og på samme måte vil varmeeffekten reduseres når temperaturen stiger igjen.

Selvregulerende varmekabler er særlig aktuelt for takrenner med lav sirkulasjon.

Spar strøm med selvregulerende varmekabler

Med selvregulerende varmekabler får du en jevn og fornuftig oppvarming, uten å bruke unødvendig med strøm.

Bestill befaring eller installasjon av våre elektrikere

Er det noe mer du lurer på eller er du klar for å bestille installasjon av varmekabler i takrennen? Våre elektrikere hjelper deg med både råd og montering.

Finn elektriker nå